Statut festivalu

Statut festivalu

Cinema Open 2018,  2.-3. listopadu 2018, Hradec Králové

1. Hlavní cíl

Filmový festival vznikl ze záměru představit a konfrontovat nezávislou filmovou scénu z ČR a zahraničí v reprezentativní podobě v místech tradičního kina, udělit ocenění nejzajímavějším dílům, to vždy za přítomností filmových hostů a osobností z filmové branže. Akce si bere také za úkol uskutečnit příjemné setkávání filmařů s veřejností, podpořit tak vzájemnou otevřenou komunikaci a inspiraci.

2. Charakteristika festivalu

Festival se skládá se z části výběrové a z části soutěžní, která je určena zejména krátkometrážním hraným nezávislým a nekomerčním snímkům z ČR i zahraničí.

3. Program festivalu

Festival se skládá ze soutěžních i nesoutěžních projekčních bloků (rozdělených žánrově či tématicky) a z doprovodného programu.

4. Vyhlašovatel a organizátor

Festival vyhlašuje a hlavním organizátorem je Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO:361488. Spoluorganizátorem je Bio Central Hradec Králové, a UNITEDFILM.

5. Termín a místo konání

Osmý ročník festivalu se bude konat ve dnech 2. - 3. listopadu 2018 v Bio Central v Hradci Králové.

6. Výběr filmů

Festival je otevřen k přihlášení libovolného filmu do soutěžní sekce. Ostatní snímky do festivalu jsou komponovány na základě okruhu nejúspěšnějších filmů z filmových soutěží a přehlídek, které mohou být také zařazeny do soutěžních sekcí. Za výběr je zodpovědný organizační výbor festivalu.

7. Technická specifikace

Technická kritéria pro nosiče s filmy jsou uvedeny v dokumentu Doporučené technické požadavky. Cizojazyčný film musí být opatřen českými nebo anglickými titulky.

8. Akreditace / ubytování

Bezplatná akreditace na festival je automaticky udělena autorovi vybraného snímku s doprovodem a čestným hostům dle rozhodnutí výboru festivalu. Zástupci informačních médií mají vstup na festival zdarma po prokázání příslušnou legitimací. Ubytování pro tvůrce bude či nebude zajištěno podle výše obdržené grantové podpory festivalu.

9. Závěrečná ustanovení

Hlavním jazykem festivalu je čeština, mezinárodním angličitna. Informace o vstupenkách, ubytování, program festivalu a další podrobné informace jsou zveřejněny na webu www.cinemaopen.cz. Další podrobnosti festivalu jsou definovány dokumenty: soutěžní řád festivalu, technické podmínky, harmonogram festivalu, organizační řád festivalu, rámcový program festivalu a podrobný program festivalu.